สวทช.ภาคเหนือ มอบรางวัลผญาดี ศรีล้านนา ให้กับปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์

  
     สวทช.ภาคเหนือ มอบรางวัลผญาดี ศรีล้านนา ให้กับปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เป็นต้นแบบการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) มอบรางวัลให้กับนายประเทือง ศรีสุข อายุ 63 ปี ผู้ได้รับรางวัลผญาดีศรีล้านนา เกษตรกรทุ่งรวงทอง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายประเทือง กล่าวว่า ตนมีแนวคิดที่จะนำภูมิปัญญาการทำนา มาพัฒนาต่อยอดจากการทำนาดำแบบดั้งเดิม เป็นการทำนาหยอด เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการทำนาดำและต้นทุนเมล็ดพันธุ์ ประกอบกับมีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรกล จึงคิดประดิษฐ์เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับการปลูกข้าวแบบนาน้ำตม ทำให้ประหยัดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวถึงร้อยละ 50 และใช้ปุ๋ยในปริมาณลดลงกว่าร้อยละ 30-40 จากการทำนาหว่านปกติ ทำให้ต้นทุนการทำนาลดลงและเพิ่มผลผลิต นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนากลไกของเครื่องหยอดข้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รถมีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ดัดแปลงส่วนประกอบของรถปรับเป็นเครื่องพ่นปุ๋ยน้ำ หรือ ฮอร์โมนให้กับพืชได้ด้วย ตนรู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ หากใครสนใจอยากมาศึกษาตนยินดี
นายประเทือง กล่าวด้วยว่า ตนเริ่มประดิษฐ์แบบลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ปี 2551 และสำเร็จใช้การได้ดีในต้นปี 2557 ต้นทุนค่าเครื่องจักรกลของตน ปลูกข้าวได้ 10 แถว ขณะนี้ ราคาประมาณกว่าแสนบาท
 
28 กุมภาพันธ์ 2557 , 17:16 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่