นักท่องเที่ยวชาวจีนกระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงใหม่ปีละกว่าพันล้านบาท มีอัตราการพักนานกว่าชาติอื่นๆ ขณะที่การกระทำที่ไม่เหมาะสมก็ต้องหาทางออกร่วมกัน

  
     นักท่องเที่ยวชาวจีนกระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงใหม่ปีละกว่าพันล้านบาท มีอัตราการพักนานกว่าชาติอื่นๆ ขณะที่การกระทำที่ไม่เหมาะสมก็ต้องหาทางออกร่วมกัน ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่เตรียมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่เปิดเผยถึงกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวจีนทำตัวไม่เหมาะสม และขับขี่ยานพาหนะที่ไม่เหมือนกัน เป็นต้น เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ถูกเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์อย่างแพร่หลายว่า เป็นเพียงแค่นักท่องเที่ยวบางคน บางกลุ่มเท่านั้น เมื่อก่อนก็เคยมีพฤติกรรมนักท่องเที่ยวฝรั่งเปลือยกายเล่นน้ำสงกรานต์ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว แต่เมื่อประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดภาพไม่เหมาะสมอีก ต่อมามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเชียงใหม่จำนวนมาก และพบว่าบางคนแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เนื่องจากขนบธรรมเนียม ประเพณีและการดำรงชีวิตที่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวชาวจีน ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของเชียงใหม่อย่างมาก จากเดิมอัตราเข้าพักร้อยละ 40 เพิ่มเป็นร้อยละ 60 ตลอดทั้งปี โดยนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเชียงใหม่อย่างหลากหลาย ทั้งแบบมากับบริษัทนำเที่ยว มากันเอง แบบระหว่างรอต่อสายการบินไปประเทศอื่น และแบบคาราวาน ในปีที่ผ่านมาได้ประชุมร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปปัญหา และแต่ละหน่วยงานนำไปแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดทำคู่มือแนะนำการท่องเที่ยวเชียงใหม่อย่างถูกต้อง แจกจ่ายไปยังผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ สนามบิน สถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อสร้างความรับรู้อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุมเพื่อเสนอปัญหากันอีกครั้งเร็ว ๆ นี้ เพื่อหาทางออกร่วมกัน เพราะนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นกลุ่มที่เติมเต็มการท่องเที่ยวเชียงใหม่ มีอัตราการเข้าพักมากว่านักท่องเที่ยวชาติอื่น โดยมีการประมาณการณ์ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนทำรายได้เข้าเชียงใหม่ถึงปีละกว่าพันล้านบาท
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่กล่าวว่า สาเหตุที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมมาเชียงใหม่ เนื่องจากอิทธิพลของภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand ที่นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของเชียงใหม่ กิจกรรมที่หลากหลาย การบริการของโรงแรมและบริษัทนำเที่ยว อัตราค่าบริการของโรงแรม ร้านอาหาร ถูกกว่าประเทศอื่น นอกจากนี้จีนยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถึง 5 สาขา มากที่สุดในโลกมีการโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เชียงใหม่มีเที่ยวบินตรงจากเมืองต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงวันละ 8 เที่ยวบินจาก 4 สายการบิน
 
7 มีนาคม 2557 , 17:46 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่