สโมสรซอนต้าเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกกุหลาบสีเหลือง สัญลักษณ์ซอนต้าสากลเนื่องในวันสตรีสากล

  
     สโมสรซอนต้าเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกกุหลาบสีเหลือง สัญลักษณ์ซอนต้าสากลเนื่องในวันสตรีสากลที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด ขณะที่ทุกอำเภอในเชียงใหม่ก็จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล
สโมสรซอนต้าเชียงใหม่จัดกิจกรรม The Zonta Day เนื่องในวันสตรีสากล ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมกันปลูกดอกกุหลาบสีเหลือง สัญลักษณ์ซอนต้าสากล ซึ่งนางสาวระย้า เหลือหลาย นายกสโมสรซอนต้าเชียงใหม่กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 7 แล้ว เพื่อร่วมรำลึกถึงความสำคัญของสิทธิสตรี สร้างความสวยงาม ร่มรื่น สร้างบรรยากาศท่องเที่ยวในเขตเมืองเชียงใหม่
สโมสรซอนต้าเชียงใหม่ ดำเนินกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างหลากหลาย เช่น โครงการโฮม เฮลท์ แคร์ ดูแลผู้ป่วยทีบ้าน กิจกรรมไลฟ์สกิล เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เยาวชนสตรี ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี ที่อำเภอสันป่าตอง เป็นต้น วันสตรีสากลที่จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้ง 25 อำเภอและตำบลต่าง ๆ ก็จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิสตรีและให้สังคมให้ความสำคัญกับสตรี
 
8 มีนาคม 2557 , 17:29 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่