กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศภาคเหนือ

  
     กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศภาคเหนือ ปริมาณฝุ่นละอองลดลงกว่าวันก่อนหน้าเกือบทุกสถานี แต่ยังมีหลายจังหวัดที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน แนะ กลุ่มเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควัน
กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศภาคเหนือ เฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10ไมครอน (PM10) มีค่าระหว่าง 15 - 167 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองลดลงกว่าวันก่อนหน้าเกือบทุกสถานี โดยที่สถานีตรวจวัด 2 ใน 3 แห่งของจังหวัดลำปาง สถานีตรวจวัดจังหวัดน่าน แพร่ และพะเยา มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินมาตรฐาน ที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และตาก คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงปานกลาง
อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษ แนะให้เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวนหน้ากากอนามัยหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์
 
9 มีนาคม 2557 , 11:06 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่