กองทัพภาคที่ ๓ เร่งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนภาคเหนือ ภายหลังเกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

  
     กองทัพภาคที่ ๓ เร่งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนภาคเหนือ งดการเผาป่า ภายหลังเกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่ส่งผลกระทบกับประชาชน
พลโทสาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพน้อยที่ ๓ ผู้บัญชาการกองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ กล่าวว่า จากสถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งพบว่าคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพในบางจังหวัด ล่าสุด พบจุด hotspots จำนวน ๓๗๔ จุด จังหวัดเชียงใหม่ ๖๑ จุด จังหวัดตาก ๑๒๐ จุด จังหวัดน่าน ๔๐ จุด จังหวัดแพร่ ๒๙ จุด จังหวัดลำปาง ๖๕ จุด จังหวัดลำพูน ๓๓ จุด ซึ่งถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะยังคงเกิดไฟป่าในหลายพื้นที่ จึงได้กำชับชุดรณรงค์ควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ของกองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นทีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลดการเผาทุกชนิดพร้อมช่วยกันสร้างความชุ่มชื้นบริเวณบ้านพักที่อยู่อาศัยเพื่อให้อากาศมีความชื้น ลดปัญหามลภาวะและหมอกควันในระดับหนึ่ง ส่วนในจังหวัดที่มีความรุนแรง ๔ จังหวัด ให้เจ้าหน้าที่ทหารจัด warroom คอยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจัดเตรียมชุดปฏิบัติการดับไฟป่า พร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการประสานหรือร้องขอ
ในส่วนของการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นกองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ ได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก กองทัพภาคที่ ๓ และ สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก สถานีวิทยุชุมชนให้ช่วยเร่งรณรงค์งดการเผาและสร้างความชุ่มชื้น ในอากาศเป็นการลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ
 
9 มีนาคม 2557 , 16:02 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่