กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ พร้อมร่วมมือจังหวัดเชียงใหม่แก้ปัญหานักท่องเที่ยวจีน

  
     กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ พร้อมร่วมมือจังหวัดเชียงใหม่แก้ปัญหานักท่องเที่ยวจีน ที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงนี้
จากปัญหาที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยววันละกว่าหมื่นคน และมากหลายเท่าในช่วงเทศกาล เช่น ช่วงงานมหกรรมไท้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 38 ที่ผ่านมา และยังเตรียมจะเดินทางมาร่วมงานประเพณีสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ในเดือนเมษายนที่ใกล้จะถึงนี้อีกจำนวนมาก อาจมีปัญหาความไม่เข้าใจในกฎระเบียบในการเข้าชมสถานที่ การขับขี่ยวดยานพาหนะ และการสื่อสารระหว่างชาวจีนกับชาวไทยที่ยังเป็นปัญหา นายนพดล อานนทวิลาศ ประธาน บริษัท นพดลพานิช จำกัด และผู้บริหารองค์กรชาวจีนในเชียงใหม่ ได้เข้าพบหารือกับนายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ที่เดินทางมารับตำแหน่งเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นเมืองที่ผู้คนมีมิตรไมตรีที่ดี มีภูมิประเทศและโบราณสถานต่างๆ งดงาม ทำให้ชาวจีนนิยมมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก และคาดว่าจะมีมามากตลอดทั้งปี ทางหนึ่งคือได้ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีขึ้น พร้อมไปกับการเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เชื่อว่ามาจากความไม่เข้าใจในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม จึงจะต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ จัดทำป้ายหรือเอกสารแนะนำให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการขับขี่ ซึ่งจะเกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว จากนี้ จะมีการประสานงานกับจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป
 
9 มีนาคม 2557 , 18:29 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่