งาน ขึ้นเฮือนใหม่ สำนักงานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักงานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดที่ทำการใหม่ มีการถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จำเป็นเพื่อใช้ในสำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
นายวิเชียร พุฒวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานขึ้นเฮือนใหม่ ของสำนักงานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นห้องทำงานในเรือนไม้สัก ขนาดกว้าง 10 คูณ 15 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง มีที่จอดรถเพียงพอ โดยผู้ร่วมงานทั้งหมดได้ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง
ภายในงาน พิธีเริ่มต้นด้วยขบวนผ้าป่าสามัคคีจากสภาวัฒนธรรมอำเภอ พร้อมเครือข่ายและองค์กรต่างๆ แห่ไปรอบศูนย์วัฒนธรรม เข้าสู่มณฑลของสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานในพิธีประกอบพิธีทางศาสนา ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายอินสม ปัญญาโสภา รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน จากนั้น ประธานในพิธีจะมอบโล่ให้แก่ผู้มีอุปการคุณต่อสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดป้ายที่ทำการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ต่อด้วยการถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้ใช้ในสำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัด จากนั้น ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและซอพื้นเมืองจากองค์กรเครือข่าย เป็นอันเสร็จพิธี
 
9 มีนาคม 2557 , 18:40 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่