สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์เรนโบว์เทราต์ ลดการนำเข้าจากตลาดต่างประเทศปีละ 20 ตัน

  
     <> สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาเรนโบว์เทราต์ ลดการนำเข้าจากตลาดต่างประเทศปีละ 20 ตัน <> พื้นที่เกษตรหลวงดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความเหมาะสมทั้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ที่จะเลี้ยงปลาเมืองหนาว เนื่องจากมีน้ำจากน้ำตกสิริภูมิที่ใสเย็น ไหลตลอดทั้งปี ปลาเรนโบว์เทราต์ นับเป็นปลาเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ได้มีการศึกษาวิจัยได้ผลสำเร็จ ปลาเรนโบว์ เทราต์ เป็นปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ในลำธารตามธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ มีรสชาติดี อีกทั้งยังเป็นปลาที่มีปริมาณกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว (Omega 3) สูง ซึ่งสารนี้จะสามารถลดปริมาณคลอเรสเทอรอลในเส้นเลือด และประจุอิสระในกระแสโลหิต จึงทำให้ปลาชนิดนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ปัจจุบันหน่วยวิจัยประมงน้ำจืดบนพื้นที่สูงอินทนนท์สามารถเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์ เทราต์เพื่อเป็นการลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้ปีละ18-20 ตัน ผลผลิตมีจำหน่ายตลอดทั้งปี โดยเริ่มนำพันธุ์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2514 และเพาะพันธุ์สำเร็จเมื่อปี 2541 มีการจำหน่ายทั้งขายสดๆ และรมควัน เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ไข่ของปลาเรนโบว์เทราต์ยังสามารถนำไปทำไข่ปลาคาร์เวียเป็นเรดคาเวียร์ได้อีกด้วย
ปลาเรนโบว์เทราต์จะกินอาหารสัตว์ แพลงตอนและกุ้งตัวเล็ก ๆ เป็นอาหาร เติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 18-20 องศาเซลเซียส เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์จะมีแถบสีขาวข้างลำตัว จึงเรียกว่าเรนโบว์เทราต์ โตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม เพาะครั้งหนึ่งได้ลูกประมาณแสนตัว สามารถเพาะพันธุ์ได้ปีละครั้ง
 
10 มีนาคม 2557 , 16:12 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่