พิธีส่งมอบสิ่งของใน โครงการรวมน้ำใจให้ทหารกล้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบสิ่งของใน โครงการรวมน้ำใจให้ทหารกล้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่รั้วของชาติ
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมกับ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาด และศิษย์เก่าสาขาวิชาการท่องเที่ยว ดำเนินโครงการ รวมน้ำใจให้ทหารกล้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อรวบรวมสิ่งของที่จำเป็นและของสร้างกำลังใจ บรรจุถุงมอบให้แก่ทหารที่ประจำการอยู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร บัวใบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เป็นตัวแทนส่งมอบ ขณะที่พันเอกสุรพัฒน์ นำลอง รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 7 กล่าวว่า ทหารทุกคนพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความเสี่ยงสูง จนถึงปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงพบอยู่ น้ำใจจากคนไทย ไม่ว่าจะส่งของ เงินทอง หรือการส่งใจ ไปให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก ตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้รับกำลังใจมาโดยตลอด ทหารทุกคนรู้สึกดีใจ
โครงการดังกล่าว รวบรวมถุงเท้าได้ จำนวน 5,000 คู่ ผ้าขนหนู จำนวน 1,200 ชิ้น กางเกงในชาย จำนวน 1,200 ตัว VCD หนัง และเพลง อีกประมาณ 80 แผ่น แบ่งบรรจุถุงพร้อมส่งไปยังทหารชายแดนใต้ โดย บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด
 
10 มีนาคม 2557 , 17:09 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่