กรอ. เตรียมลงพื้นที่อำเภอเวียงแหง ผลักดันเปิดจุดผ่อนปรนหลักแต่ง

  
     กรอ. เตรียมลงพื้นที่อำเภอเวียงแหง ผลักดันเปิดจุดผ่อนปรนหลักแต่ง เพื่อให้เกิดการค้าขายอีกครั้ง ขณะที่จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว ทางสหภาพเมียนมาร์ กำลังเร่งหาทางก่อสร้างถนนเชื่อมต่อในพื้นที่ดังกล่าว
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) กำหนดจัดประชุม ณ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดจุดผ่อนปรนหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง กรอ.มีความเห็นร่วมกันว่า ควรเปิดด่านดังกล่าวเพื่อผลักดันการค้าชายแดนที่เคยมีการค้าขายกันมาก่อน ในส่วนของจุดผ่อนปรนชายแดนกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทางสหภาพเมียนมาร์ กำลังติดขัดเรื่องการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง ในการประชุม กรอ. ครั้งนี้ การลงพื้นที่ก็เพื่อศึกษาโอกาส และปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาความมั่นคง ว่าจะมีผลกระทบหรือไม่ หากเปิดการค้าชายแดนบ้านหลักแต่ง
จุดผ่อนปรนหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นด่านชายแดนหนึ่งใน 5 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่จังหวัดเชียงใหม่พยายามผลักดัน โดยมีการวางแผนนำมิติด้านการท่องเที่ยวเป็นตัวเชื่อมโยงก่อนหน้านี้
 
10 มีนาคม 2557 , 17:24 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่