ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือเกี่ยวกับปัญหานักท่องเที่ยวจีน

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือกับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับปัญหานักท่องเที่ยวจีน ที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมากขณะนี้ เร่งเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีก
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการหารือกับนายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการที่นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมากในช่วงนี้ เบื้องต้นได้มีการแจ้งผ่านไปยังกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ แล้วว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวจีนเต็มที่ โดยมีมัคคุเทศก์ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ ทั้งยังมีการอบรมบุคลากรเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไว้ด้วย ส่วนป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เป็นภาษาจีน ทางจังหวัด จะมีการจัดทำเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังหารือกันเกี่ยวกับการเพิ่มเที่ยวบิน บินตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มายัง จังหวัดเชียงใหม่ มองภาพกว้างไปถึงการลงทุนในอนาคตด้วย ส่วนปัญหานักท่องเที่ยวจีนที่เกิดขึ้น ขณะนี้ ทุกฝ่ายได้หาแนวทางร่วมกัน เพื่อป้องกันแก้ไข โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ต้องให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสื่อสารทำความเข้าใจ อีกทั้งการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆ ต้องให้เข้าใจ กฎ กติกา เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย
ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่พบเห็นการกระทำของนักท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาได้อีกทางหนึ่ง
 
10 มีนาคม 2557 , 17:38 น. , อ่าน 1257  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่