การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) เตรียมแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวรับมือภัยแล้ง

  
    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) เตรียมแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รับมือภัยแล้ง พร้อมเตรียมช่วยเหลือประชาชนเต็มที่
นางกนกวรรณ สุวรรณโชติ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์จากปีที่ผ่านมา ปัญหาภัยแล้งจะเกิดช่วงระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน ของทุกปี การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ จึงเตรียมความพร้อมการบริการน้ำประปาในพื้นที่ 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง สันกำแพง สารภี สันทราย หางดง ดอยสะเก็ด สันป่าตอง และแม่วาง เป็นบางส่วนของพื้นที่ในแต่ละอำเภอ โดยได้เตรียมการช่วยเหลือระยะสั้นด้วยการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอน้ำดิบมาสำรองในการผลิตน้ำประปา ทั้งจาก มณฑลทหารบกที่ 33 สำนักงานชลประทานที่ 1 รวมถึงวางท่อเสริมแรงดันน้ำให้กับชุมชนที่น้ำไหลอ่อนหลายแห่ง เช่น ถนนต้นขาม ชุมชนเคหะหนองหอย ถนนใจแก้ว ตำบลหนองหอย ถนนกำแพงดิน ซอย 1 ซอย 3 ถนนร่ำเปิง-โป่งน้อย ถนนสุเทพ ซอย 4 วัดอุโมงค์ จัดเตรียมรถนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากน้ำไหลอ่อน ไม่ไหล ส่วนระยะยาว ได้ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแบบ Mobile Plant ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ณ บริเวณตำบลป่าแดด โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำปิงในการผลิตน้ำประปา และสถานีผลิตน้ำประปาและสถานีผลิตน้ำ ซึ่งจะสามารถจ่ายน้ำสำรองกรณีเกิดภัยแล้งได้อย่างเพียงพอและรองรับการขยายตัวและการเจริญเติบโตของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต
สำหรับ การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ มีสถานีผลิตน้ำประปา รวม 4 แห่ง ประกอบด้วย สถานีผลิตน้ำป่าตัน สถานีผลิตน้ำแม่กวง สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ และสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการแม่วาง มีกำลังผลิตทั้งหมด 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้รับน้ำมาสนับสนุนจาก กปภ.สาขาลำพูน และ กปภ.สาขาแม่ริม อีกทางหนึ่ง
 
11 มีนาคม 2557 , 15:44 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่