สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ว. เต็มที่

  
     สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ว. ทุกขั้นตอนเต็มที่ กำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้า 23 มีนาคมนี้ ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้มาสมัคร ส.ว. จำนวน 13 คน
นายกฤษเรศ วังทะพันธ์ รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เขตเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ.2557 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. โดยการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา ใช้เป็นสถานที่เลือกตั้ง ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง กำหนดจุดเลือกตั้งไว้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการนับผลคะแนน จะนับที่หน่วยเลือกตั้งทันทีหลังปิดหีบเลือกตั้ง จากนั้นจะส่งผลคะแนนไปที่หน่วยเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง เพื่อรวบรวมผลการเลือกตั้งแล้วจึงส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา มีผู้มาสมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 13 คน
 
11 มีนาคม 2557 , 15:50 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่