รายงานพิเศษ สัปดาห์ลดความเค็ม

  
     รายงานพิเศษ สัปดาห์ลดความเค็ม เนื่องในวันไตโลก รณรงค์ลดเค็มครึ่งหนึ่ง เพื่อลดโอกาสในการเป็นโรคไตวายเรื้อรัง
จากปัญหาสุขภาพประชาชนไทยในปัจจุบัน พบว่า มีการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น จากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง การบริโภคอาหารที่มีเกลือโซเดียมมากเกินไป จนส่งผลต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย กลายเป็น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดตีบหรือแตก โดยเฉพาะโรคไตวายเรื้อรัง ที่ปัจจุบันพบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง ร้อยละ 17.6 ของประชากร หรือประมาณ 8 ล้านคน การรักษาโดยวิธีฟอกเลือดต้องใช้งบประมาณในการบำบัดทดแทนไต ในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท ในปี 2555 คาดการณ์ว่าจะสูงถึง 17,000 ล้านบาท ในปี 2560
แพทย์หญิงศิรินันท์ นันทจิต อายุรแพทย์ ประจำคลินิกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กล่าวว่า แหล่งโซเดียม จะมีทั้งในอาหารธรรมชาติ การปรุงแต่งรสชาติอาหาร อาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยวต่างๆ ที่บริโภคในชีวิตประจำวัน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ได้สำรวจการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียมคลอไรด์ในประชากรไทย เมื่อปี 2551 พบว่า คนไทยมีการบริโภคโซเดียมคลอไรด์สูงเกินปริมาณแนะนำถึง 2 เท่าต่อวัน ซึ่งควรจะบริโภคได้ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปริมาณที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย เทคนิคง่ายๆ ในการลดการกินเค็ม คือ ชิมก่อนปรุงทุกครั้ง ลดการปรุงรสลง ไม่ควรมีขวดน้ำปลา ซีอิ๊ว ซอส เกลือ บนโต๊ะอาหาร ลดการกินอาหารสำเร็จรูป อาหารแปรรูป ขนมกรุบกรอบ ลดปริมาณและความถี่ของการกินอาหารประเภทที่มีเครื่องจิ้ม หลีกเลี่ยงการกินอาหารจานด่วนและอ่านฉลากโภชนาการ ก่อนการซื้อทุกครั้ง เพราะโรคไตเกือบร้อยละร้อย เกิดขึ้นเพราะพฤติกรรม ไม่ใช่เพราะกรรมพันธุ์ ทั้งนี้ โรคไต ได้มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟอกไตมาก วิธีป้องกันสามารถทำได้ด้วยตนเอง คือ การลดเค็มครึ่งหนึ่ง ก็จะสามารถลดโอกาสการเกิดโรคไตได้
แพทย์หญิงศิรินันท์ กล่าวด้วยว่าสิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่กันไปกับการลดการกินเค็ม คือ การออกกำลังกาย ประมาณ 30 นาที ต่อครั้ง 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญ ควรปรับพฤติกรรมตั้งแต่วัยเด็ก หรืออย่างน้อย เริ่มตั้งแต่วัยทำงาน โดยในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ถือเป็นวันไตโลก (World kidney day) จุดประสงค์หลักของการจัดงานวันไตโลกก็เพื่อต้องการให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของไต และระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 2557 จะเป็นสัปดาห์ลดความเค็ม (low salt diet) ทางศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เห็นความสำคัญของการลดการกินเค็ม เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคที่มาจากพฤติกรรมการกินอาหาร
 
11 มีนาคม 2557 , 18:05 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่