พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ไฟป่าลดลงร้อยละ 30 เพราะชาวบ้านให้ความร่วมมือ

  
     พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ไฟป่าลดลงร้อยละ 30 เพราะชาวบ้านให้ความร่วมมือทำแนวกันไฟ และออกระเบียบชุมชน
นายพงษ์ศักดิ์ วุฒิสาร หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนาที่ 1 เปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ว่า ปีนี้พบว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับอุทยานให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มาก มีการร่วมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันพื้นที่ทำกิน สวน ไร่นา ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะเขตติดกับป่า ในช่วง 80 วันงดเผา ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าพื้นที่เกษตร ลดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ทั้งนี้ได้มีการกันพื้นที่ไว้เปรียบเทียบแล้วระหว่างพื้นที่เผากับไม่เผา พบว่า พื้นที่ที่ไม่เผาป่า มีความสมบูรณ์กว่า ทั้งเห็ด ไข่มดแดง ผักหวาน สมบูรณ์กว่าพื้นที่ที่เผาป่าอย่างเห็นได้ชัด ดินอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านเห็นอย่างนั้นจึงร่วมมือกับเจ้าหน้าในการร่วมทำแนวกันไฟ ส่งผลให้ปีนี้เกิด hot spot ในพื้นที่ 7 ครั้งเท่านั้น ลดลงร้อยละ 30 จากปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ยังมีการตั้งกฎของชุมชน โดยนำมาตรการลงโทษจากเบาไปหาหนัก โดยปีที่ผ่านมามีการเปรียบเทียบปรับ 2 คดี ทุกพื้นที่ มีการจัดหน่วยลาดตระเวนร่วมกับชาวบ้าน
 
12 มีนาคม 2557 , 13:56 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่