อุทยานแห่งชาติศรีลานนาเข้าจัดระเบียบแพพักแรมกว่า 60 หลังที่ประกอบการในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

  
     อุทยานแห่งชาติศรีลานนาเข้าจัดระเบียบแพพักแรมกว่า 60 หลังที่ประกอบการในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เตรียมเสนอขออนุญาตปรับเปลี่ยนเป็นโซนเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อส่งเสริมรายได้สู่ท้องถิ่น
นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติศรีลานนาเข้าไปจัดระเบียบแพพักแรมในอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล หลังจากมีหนังสือร้องเรียนหลายเรื่องตั้งแต่ปี 2555 เกี่ยวกับมาตรฐานและการบริการ ทั้งอาหารไม่สะอาด ราคาแพง ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่มีมาตรฐาน จึงได้เข้าไปพบปะผู้ประกอบการเพื่อรับทราบปัญหา โดยพบว่ามีแพทั้งหมด 64 หลัง จากผู้ประกอบการ 10 ราย โดยความร่วมมือระหว่างอุทยานแห่งชาติศรีลานนา หน่วยงานกรมชลประทนและ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมาย เบื้องต้นทุกแพจะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช อีกทั้งจะเสนอขอปรับเปลี่ยนเป็น zone เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อส่งเสริมรายได้สู่ท้องถิ่น โดยนำข้อมูลพื้นฐานมาประชุมผู้ประกอบการทั้งหมด ใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม GPS. ระบุตำแหน่งแพทุกหลัง ทำความเข้าใจทั้งเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เรือที่ให้บริการนักท่องเที่ยวต้องจดทะเบียนและขออนุญาตประกอบการอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานเรื่องราคา จำนวนผู้โดยสารไม่เกินกว่าที่กำหนด การให้บริการต้องเป็นไปตามที่โฆษณา ขณะที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาก็จะเข้าไปควบคุม ตรวจติดตามโดยใช้มาตรฐานเดียวกับอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งคุณภาพน้ำ ต้องผ่านการกรองก่อนนำมาใช้ มีระบบบำบัดน้ำที่สะอาด มีถังดักไขมันก่อนปล่อยออก ไม่เอารัดเอาเปรียบ โก่งราคา มีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย
นอกจากนี้ยังควบคุมไม่ให้มีการร้องคาราโอเกะเสียงดังรบกวน โดยอนุญาตไม่เกินเวลา 22.00 น. ควบคุมไม่ให้มีการพกพาอาวุธปืน โดยนำระเบียบไปติดไว้ที่แพทุกแพเพื่อให้เป็นที่รับทราบ
 
12 มีนาคม 2557 , 13:56 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่