ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่เกินมาตรฐานเป็นวันที่ 2

  
     ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่เกินมาตรฐานเป็นวันที่ 2 ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกตัวอาคาร
กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศภาคเหนือ เฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) มีค่าระหว่าง 22-156 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองลดลงกว่าวันก่อนหน้าเกือบทุกสถานี โดย 9 จังหวัดภาคเหนือ มี 4 จังหวัด ที่มีค่า PM10 ยังไม่เกินมาตรฐาน ได้แก่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา และตาก ขณะนี้จังหวัดที่เหลือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ค่า PM10 เท่ากับ 131 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย ค่า PM10 เท่ากับ 156 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงใหม่ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ค่า PM10 เท่ากับ 128 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานเป็นวันที่ 2 ส่วนจังหวัดลำปาง สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง ค่า PM10 เท่ากับ 131 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ค่า PM10 เท่ากับ 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัดน่าน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ค่า PM10 เท่ากับ 126 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และจังหวัดพะเยา ค่า PM10 เท่ากับ 138 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทุกสถานีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคหืดหอบ ระวังรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ เพราะเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวและจะมีอาการกำเริบ เนื่องจากจะตอบสนองกับปัญหาคุณภาพอากาศได้เร็วกว่าคนปกติ ควรเตรียมยารักษาโรคประจำตัวให้พร้อม งดการออกทำกิจกรรมนอกตัวอาคารหรือออกเท่าที่จำเป็น และควรสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันทุกครั้งที่ออกนอกตัวอาคาร
 
12 มีนาคม 2557 , 16:06 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่