งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557

  
    รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เผยว่า งานวิจัยต้องได้รับการเผยแพร่และต่อยอด เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo 2014) ประจำปี 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นประธานสภาวิจัยแห่งชาติ ได้รับสนองนโยบายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่าที่ผ่านมางานวิจัยไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร จึงมุ่งเน้นผลักดันให้งานวิจัยนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงมากขึ้น ซึ่งนักวิจัยในประเทศไทยมีมาก แต่บางงานวิจัย ซ้ำซ้อนกัน หรือไม่ได้ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง สำหรับงานวิจัยแต่ละภูมิภาคจะมองถึงผู้ค้า ผู้ประกอบการ รายเล็ก รายย่อย และSMEs เพราะงานวิจัยหากพัฒนาไปถึงปลายน้ำจะมีประโยชน์มาก ซึ่งแนวคิดนี้ต้องการให้เกิดขึ้นภายในประเทศ เช่น การพัฒนาข้าว ให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปได้ ก็จะเป็นประโยชน์ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้บางครั้งชาวนา อาจจะไม่มีความรู้ แต่นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ สามารถทำการวิจัยออกมาได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องสื่อสารและนำไปต่อยอด เพื่อการพัฒนางานวิจัยในระดับประเทศ
มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค จัดขึ้นเพื่อขยายผลสำเร็จของงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระบบวิจัยจัดขึ้นทุกปี เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัย แก่นักวิจัย นักวิชาการ และหน่วยงานวิจัยทั่วประเทศ
 
12 มีนาคม 2557 , 16:15 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่