การท่องเที่ยวทางน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ได้รับความนิยมในระยะ 3-4 ปี หลัง แต่ผลกระทบสำคัญคือมลพิษหมอกควัน

  
     การท่องเที่ยวทางน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความนิยมในระยะ 3-4 ปี หลัง แต่ผลกระทบสำคัญคือมลพิษหมอกควัน
การท่องเที่ยวทางน้ำที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน นายอนันต์ พูลเพิ่มทรัพย์ ประธานชมรมท่าเรือเรือนแพ เขื่อนแม่งัดสมบูรณชล กล่าวว่า จำนวนนักท่องเที่ยวในระยะ 3-4 ปีหลังนี้ เพิ่มขึ้นมาก จากที่ไม่มีนักท่องเที่ยวในวันธรรมดา แต่ระยะหลังๆ มีนักท่องเที่ยวทุกวัน และจะเต็มในช่วงวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ โดยเสน่ห์ของเขื่อนแม่งัดอยู่ที่น้ำและบรรยากาศ ขณะที่ผู้ประกอบการชมรมท่าเรือเรือนแพ ต่างปรับปรุงมาตรฐานบริการเพื่อให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ ภายใต้หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวได้ สัมผัส กับธรรมชาติที่แท้จริง อยู่แล้วมีความสุข สะอาด ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย มาแล้วเกิดความประทับใจและบอกต่อไปยังนักท่องเที่ยวรายอื่น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเขื่อนแม่งัดในระยะหลัง คือหมอกควัน ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงตามมา บางครั้งก็มีไฟป่าบนภูเขาสูง
ประธานชมรมท่าเรือเรือนแพ เขื่อนแม่งัดสมบูรณชลกล่าวในตอนท้ายว่า ผู้ประกอบการเรือนแพพร้อมจะให้ความช่วยเหลือดูแลธรรมชาติ และให้ความร่วมมือกับชุมชน จึงได้หารือกับผู้นำชุมชนเพื่อร่วมหาทางแก้ไข เนื่องจากบริเวณที่เรือนแพเป็นแอ่งกระทะ เมื่อเกิดหมอกควัน ก็ส่งผลกระทบโดยตรง
 
12 มีนาคม 2557 , 16:27 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-วชิรวิทย์ สวท.เชียงใหม่