ขอความร่วมมืออำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสร้างความชุ่มชื้นให้อากาศ

  
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำขอความร่วมมืออำเภอและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสร้างความชุ่มชื้นให้อากาศหลังพบค่า PM10 เกินมาตรฐานในระยะนี้
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เกินมาตรฐานติดต่อกัน 2 วัน คุณภาพอากาศโดยรวมมีผลกระทบต่อสุขภาพ ล่าสุด มีรายงานสถิติการรับแจ้งเหตุและปฏิบัติการดับไฟป่า จำนวน 21 ครั้ง ในพื้นที่ 8 อำเภอ พื้นที่ป่าเสียหาย 165 ไร่ ส่วนสถิติการเกิดไฟป่าสะสม พบเกิดขึ้น 393 ครั้ง พื้นที่ป่าเสียหาย 3,222 ไร่ พบจุด Hot spot สะสม จำนวน 612 จุด ในพื้นที่ 23 อำเภอ ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้แนะนำให้ประชาชนงดการออกกำลังกายกลางแจ้ง หรือควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ซึ่งในขณะนี้ได้มีการเตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแล จำนวน 10,000 ชิ้น นอกจากนั้น ประชาชนควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่ลงพื้นที่ตามมาตรการเคาะประตูบ้านเพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ประสานทั้ง 25 อำเภอ รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ ให้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศเพื่อลดระดับปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ พร้อมประสานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เพื่อปฏิบัติการทำฝนเทียม ให้ทุกอำเภอใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟป่าอย่างเคร่งครัด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบพฤติกรรมดังกล่าวผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว รวมทั้งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ปรับแผนการปฏิบัติงาน โดยนำกำลังพลจากพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาการเกิดจุด Hot spot มาสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีจำนวนจุด Hot spot เกิดขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอฮอด อมก๋อย แม่แจ่มและเชียงดาว
 
13 มีนาคม 2557 , 11:22 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่