ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อำเภอไชยปราการ

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยขอให้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ณ บริเวณลานตรงข้ามวัดพระเจ้าตนหลวง บ้านปางมะขามป้อม หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชน ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าด้วย
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอไชยปราการ เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอไชยปราการ เริ่มมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เข้าเดือนมีนาคม 2557 โดยในวันที่ 11 มีนาคม 2557 มีจุด Hot Spot เกิดขึ้นในพื้นที่รวม 14 จุด ที่ผ่านมาทางอำเภอไชยปราการ ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือประชาชน งดการเผาทุกชนิด ในห้วง 80 วัน แห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหามลพิษหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมานั้น คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 25 วัน นับเป็นภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 
13 มีนาคม 2557 , 11:31 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่