ประชาชนให้ความร่วมมือ ทำให้ปีนี้สถิติการเกิดไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ลดลงอย่างมาก

  
    
ประชาชนให้ความร่วมมือในการป้องกันหมอกควัน ไฟป่า ร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งเบาะแส ทำให้ปีนี้สถิติการเกิดไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ลดลงอย่างมาก
นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนาเปิดเผยว่า ปัจจุบันการบุกรุกป่าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ลดลงไปมาก ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 160 คดี ผู้ต้องหา 85 คน ปี 2556 ดำเนินคดี 94 คดี ผู้ต้องหา 90 คน ก่อนหน้านี้สำนักงานเคยถูกปิดล้อมด้วยคนพื้นเมือง 5 ครั้ง และบุคลากรเกือบถูกยิงเสียชีวิต จึงได้มีการฝึกอบรมบุคลากรและทำการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับชาวบ้าน โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำความเข้าใจ สำรวจ กันพื้นที่ป่า โดยอาศัยความร่วมมือของชาวบ้าน และชุมชน ยึดหลัก ประชาชนต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ข้าราชการต้องอยู่ภายใต้ระเบียบขอทางราชการ ใช้พิกัดดาวเทียมหรือ GPS เปรียบเทียบพื้นที่ระหว่างปี 2545 กับปี 2553 เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพป่า จนชาวบ้านให้การยอมรับ และร่วมเป็นเครือข่าย ปัจจุบันพบว่าการบุกรุกป่าลดลงอย่างมาก ปี 2556 ถึงปัจจุบันมีคดีบุกรุกป่าเพียง 4 คดีเท่านั้น โดยผู้ต้องหาที่จับกุมได้ ถูกชี้เป้า ให้เบาะแสโดยคนในชุมชน
ปีนี้สถิติ Hot Spot ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีเหลือเพียงกว่า 10 จุดเท่านั้น โดยพบว่าสถิติลดลงจำนวนมาก เนื่องจากความร่วมมือของคนในชุมชน
 
13 มีนาคม 2557 , 11:42 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่