ปางช้างแม่สาจัดงานวันช้างไทย ครั้งที่ 15 อย่างยิ่งใหญ่

  
     ปางช้างแม่สาจัดงานวันช้างไทย ครั้งที่ 15 มีการเลี้ยงสะโตกอาหารช้างกว่า 70 เชือก การบายศรีสู่ขวัญ และผูกงาช้าง เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันช้างไทย ครั้งที่ 15 สืบสานสายพันธุ์ช้างไทยให้ยั่งยืน โดยมีนายชูชาติ กัลมาพิจิตร ผู้ก่อตั้งปางช้างแม่สา นางสาวอัญชลี กัลมาพิจิตร กรรมการผู้จัดการปางช้างแม่สา องค์กร หน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดงานครั้งนี้ ณ แม่สาเนอสเซอรี่ ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
กรรมการผู้จัดการปางช้างแม่สา กล่าวว่า ช้างไทย เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาช้านาน แต่ในปัจจุบันประชากรช้างในประเทศไทย มีจำนวนลดน้อยลงมาก หากไม่มีการอนุรักษ์และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของประชาชนให้ระลึกถึงความสำคัญของช้างไทยแล้ว ช้างไทยอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด ในปี 2506 คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการกำหนดต้นไม้ประจำชาติและสัตว์ประจำชาติของกรมป่าไม้ภายใต้การมอบหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดเอา ช้างเผือก เป็นสัตว์ประจำชาติไทย ต่อมาในปี 2541 มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย ได้ตั้งวันช้างไทยขึ้น โดยเลือกเอาวันที่มีมติของกรมป่าไม้ ต่อมาในวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็นวันช้างไทย และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541
ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ คือ การกินสะโตกอาหารช้างอันยิ่งใหญ่ของช้างกว่า 70 เชือก การบายศรีสู่ขวัญ และผูกงาช้าง เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามตลอดจนสานต่อแนวทางในการอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืน ในงานมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
 
13 มีนาคม 2557 , 16:54 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่