เทศบาลตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด

  
    
เทศบาลตำบลป่าแดด จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ชื่อ ชาวป่าแดดร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด เพื่อมุ่งให้เป็นหมู่บ้านและชุมชนปลอดยาเสพติด
นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นากยกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เป็นประธานเปิดงาน ชาวป่าแดดร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด โดยมีนางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วม ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นากยกเทศมนตรีตำบลป่าแดด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งผู้เสพ ผู้จำหน่าย และผู้ผลิตในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาแพร่ระบาดอย่างหนักของยาเสพติดเป็นผลให้เยาวชน ประชาชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขาย และเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น เทศบาลตำบลป่าแดดได้ดำเนินการในทุกช่องทาง เพื่อให้ชุมชน หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติด มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปี มีลานออกกำลังกาย และกิจกรรมอื่นๆ เสริมสร้างความรู้ให้ห่างไกลยาเสพติด
ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงบนเวทีโดยดารา นักแสดง Power Team Concert จากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 การแสดงนิทรรศการ การแข่งขันจัดบอร์ดเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับ เด็ก เยาวชน ประชาชน ไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชน และผู้ปกครอง ในงานนี้มีเยาวชน และผู้ปกครองในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
14 มีนาคม 2557 , 14:27 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่