กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

  
    
เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด นางอรพินธ์ ธนะหมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วม ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตำบลป่าแดดตั้งอยู่ในเขตอำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีถนนสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาจำนวนหลายเส้นทาง ทำให้มียานพาหนะเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านจราจร และอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ขาดวินัยการจราจร และขาดความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร เทศบาลตำบลป่าแดด จึงได้ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ มีการนำหมวกกันน็อคมาแจก เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากรถจักรยานยนต์ ตลอดจนปลูกฝังวินัยการจราจรให้ประชาชน ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีพนักงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแดดทั้ง 13 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมคับคั่ง
 
14 มีนาคม 2557 , 14:31 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่