ศิลปินประติมากรรมไทยและนานาชาติร่วมแสดงผลงานงานพืชสวนโลก

  
     ศิลปินประติมากรรมไทยและนานาชาติ เกือบ 20 คน รวมพลังศรัทธา ความรัก สามัคคีร่วมใจสร้างสวนประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “60 ปีครองราชย์ของในหลวง” ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ศิลปินประติมากรรมที่มีชื่อเสียงของไทย และนานาชาติ จำนวน 19 คน ร่วมกันสร้างสวนประติมากรรม “60 ปีครองราชย์ของในหลวง เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา โดยเชิญศิลปินที่มีชื่อเสียงจากไทยและต่างประเทศมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาจิตรกรรมจากทั่วประเทศไทย และศิลปินนานาชาติอีก 9 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี เม็กซิโก รัสเชีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ฝรั่งเศส แคนาดา และสเปน ซึ่งงานประติมากรรมที่นำมาจัดแสดงนั้นเป็นงานที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด จากการหล่อและประกอบด้วยวัสดุถาวร ประเภท ทองแดง เหล็ก และโลหะ โดยแต่ละชิ้นจะมีความสูงประมาณ 4 – 7 เมตร เช่น งานประติมากรรมของ นายเบตติโน่ ศิลปินชาวอิตาลี ได้สร้างผลงานที่มีรูปทรงคล้ายประตู เป็นสัญลักษณ์ของการนำไปสู่ยุคใหม่ ที่ใช้จำนวนของรูปทรงลูกบาศก์จำนวน 80 ก้อน สื่อถึงการมีพระชนมายุ 80 พรรษา และโลหะทรงแท่ง 60 แท่ง สื่อถึงการครองราชย์ครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนนายมิเกล เฮอร์นันเดส เออร์เบิน ศิลปินจากประเทศแม็กซิโก ที่สร้างประติมากรรมที่สะท้อนถึงความผาสุกของวิถีชีวิตคนไทย โดยแรงบันดาลใจมาจากรอยยิ้มที่น่าประทับใจของคนไทย ซึ่งเขาเชื่อว่ามาจากความสุขและความอิ่มเอมของคนไทยที่มีองค์พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งนั่นเอง นอกจากนั้นยังมีผลงานของศิลปินไทยที่น่าสนใจอีกหลายชิ้นที่สื่อถึงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสวนประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ชื่อเสียงของศิลปินไทย ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและระดับนานาชาติ ให้มีส่วนช่วยสนับสนุนและผลักดันเพื่อพัฒนางานศิลปะของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป --------------
 
15 พฤศจิกายน 2549 , 17:33 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   เจริญพงษ์ คำมีสว่าง