ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 45 เรื่องถูกหยิบยกนำมาพูดคุยเพื่อจะนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริง

  
     หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2549 ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการหลวงและประชาชนทั่วไปที่ทำวิจัยให้กับโครงการหลวง ณ กรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ ร่วมสัมมนากว่า 300 คน ซึ่งปีนี้มีผลงานวิจัยกว่า 80 เรื่อง และมีเรื่องที่หยิบยกนำมาพูดคุย 45 เรื่อง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักวิจัย นำผลงานจากหิ้งสู่ห้าง นั่นคือนำผลงานวิจัยมาต่อยอดใช้ประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชน โดยผลงานวิจัยเด่น ๆ ที่ผ่านมาคือการเพาะพันธุ์สตอเบอรี่สายพันธุ์ 60 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี สตอเบอรี่ดังกล่าวมีความสดกรอบ ผลโต รสหวานจัด การดัดแปลงพันธุ์เบญจมาศให้สามารถออกดอกตลอดทั้งปี รวมทั้งสมุนไพรหลายประเภทรวมทั้งพืชผักเมืองหนาวที่ปัจจุบันส่งออกไป 25 ประเทศและส่งเข้าครัวการบินไทยปรุงอาหารให้นักเดินทางทั่วโลก หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประทานสัมภาษณ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการหลวงโดยวัตถุประสงค์เริ่มแรกคือให้ทำวิจัยและให้หาพืชหลายชนิดมาปลูกอย่างเหมาะสมกับภูมิสังคมของพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทดลอง ศึกษาวิจัยอย่างหลากหลายและประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ล่าสุดโครงการหลวงได้เข้าแก้ปัญหาเขาหัวโล้นเนื่องจากการบุกรุกที่ทำไร่ข้าวโพดของเกษตรกรจังหวัดน่าน เนื่องจากเกษตรกรปลูกข้าวโพดแล้วเผาแปลง ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ทำให้เป็นเขาหัวโล้นและมีสารเคมีปนเปื้อน จึงได้นำแนวคิดของประเทศญี่ปุ่นมาแก้ไขคือ หลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้วให้เอนต้นข้าวโพดเพื่อให้คลุมดิน เมื่อถึงฤดูปลูกก็ให้ปลูกถั่วคลุมเป็นอาหารบำรุงดินและขุดหลุมปลูกข้าวโพดซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
 
16 พฤศจิกายน 2549 , 13:28 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่