มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ร่วมเขียนบัตรอวยพร ข้าวคือชีวิต

  
     นายวินัย เมืองไพศาล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์นิทรรศการของมูลนิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการของมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ในห้วงระยะเวลาการจัดงาน มีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมการจัดแสดงเป็นจำนวนมาก ซึ่งโดยเฉพาะเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเขียนบัตรอวยพร ข้าวคือชีวิต เป็นภาพที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสี “ข้าวคือชีวิต” ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้น เพื่อเปิดส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีโอกาสแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับระลึกถึงความสำคัญของข้าวและชาวนาไทย สำหรับบัตรอวยพร ข้าวคือชีวิต มี 3 ชุด แบ่งตามระดับอายุของผู้วาดภาพ โดยผู้สนใจสามารถซื้อและจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังให้บุคคลที่เคารพนับถือ หรือส่งให้กับตนเองก็ได้เช่นกัน
 
16 พฤศจิกายน 2549 , 15:41 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   สุรี แสงทอง