กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 17 เรื่อง พายุฤดูร้อน

  
     กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 17 ให้หลายจังหวัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนในระยะนี้ ส่วนภาคเหนืออากาศจะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และพายุฤดูร้อน ตลอดปลายสุดสัปดาห์นี้
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 17 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2557 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับในระยะนี้มีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชน โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ จันทบุรี และตราด ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง
ภาคเหนือมีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปกับมีฝน หรือ ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง (พายุฤดูร้อน) ในช่วงตลอดระยะปลายสุดสัปดาห์นี้ จังหวัดเชียงใหม่ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝน หรือ ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเทือกเขาและยอดดอย 8-16 องศาเซลเซียส
 
23 มีนาคม 2557 , 18:25 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่