สคร. 10 เชียงใหม่ เตือนกลุ่มเสี่ยงระวังผลกระทบจากหมอกควัน

  
     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ระวังการเจ็บป่วยจากหมอกควัน
นายแพทย์วิทยา หลิวเสรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ กล่าวว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังฝุ่นละอองหมอกควันใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่า หลายวันในเดือนมีนาคม 2557 จังหวัดเชียงใหม่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด คือ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อประชาชน อันตรายจากฝุ่นละอองหมอกควันที่เกิดจากการเผาป่า เผาขยะ เผาวัชพืช โดยทั่วไปจะมีผลกระทบต่อสุขภาพใน 4 กลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่ โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตาอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสัมผัส อายุ ความต้านทานแต่ละบุคคล ความเข้มข้นของมลพิษ ประวัติการป่วยเป็นโรคปอดหรือโรคหัวใจและอื่นๆ อาการป่วยเริ่มตั้งแต่ขั้นเล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรง ได้แก่ แสบตา แสบจมูก ตาแดง น้ำตาไหล คอแห้ง ระคายคอ ไอ หายใจลำบาก เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน นอกจากนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าคนทั่วไป มี 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้ป่วยโรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ และผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรสังเกตอาการของตนเอง ผู้ที่ต้องกินยาควบคุมอาการประจำต้องกินให้ต่อเนื่อง จัดเตรียมยาที่จำเป็นไว้ให้พร้อม แนะนำให้ทำความสะอาดบริเวณบ้านเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง การสูดละอองหมอกควัน หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน คือ เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เพื่อป้องกันการสูดละอองหมอกควันเข้าปอด เน้นการใช้หน้ากากอนามัยชนิดผ้าซึ่งชุมชนสามารถจัดหาหรือผลิตใช้เอง สามารถซักและนำมากลับใช้ซ้ำได้ รวมทั้งให้งดสูบบุหรี่ และควรดื่มน้ำสะอาดให้มากๆ ในช่วงที่มีฝุ่นละออง ซึ่งน้ำจะช่วยให้ร่างกายขับฝุ่นละอองออกจากระบบทางเดินหายใจง่ายขึ้น แต่หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ แน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม แสบตา ให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
 
23 มีนาคม 2557 , 18:32 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่