มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝึกอบรมนักข่าวชนเผ่าพื้นเมือง

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝึกอบรมนักข่าวชนเผ่าพื้นเมือง พร้อมเปิดเวทีสาธารณะ ผลกระทบจากสื่อที่มีต่อชนเผ่าพื้นเมือง มุ่งขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สันติประชาคม
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักข่าวชนเผ่าพื้นเมืองและเปิดเวทีสาธารณะ ผลกระทบจากสื่อที่มีต่อชนเผ่าพื้นเมือง ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายบุญจันทร์ จันหม้อ ประธานคณะทำงานเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง กล่าวว่า ประเทศไทยมีชนเผ่าพื้นเมืองที่มีวิถีที่แตกต่างกันมากมายหลายเผ่า การนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองผ่านสื่อปัจจุบัน สะท้อนสภาพชีวิต สภาพปัญหา ผลกระทบของชนเผ่าพื้นเมือง ความเคลื่อนไหวของการเรียกร้องสิทธิและการดูแลคุ้มครองด้านต่างๆ ได้ดีในระดับหนึ่ง แต่หากสมาชิกชนเผ่าพื้นเมืองจะสามารถสื่อสารเรื่องราวของตนเองผ่านมุมมองของคนพื้นถิ่น น่าจะนำเสนอความเป็นไปได้อย่างตรงตัวชัดเจนยิ่งขึ้น
เวทีสาธารณะครั้งนี้ เป็นภาคต่อจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนักข่าว พลเมืองชนเผ่าพื้นเมืองระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2557 โดยวิทยากรจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) อบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนชนเผ่า 11 เผ่า ได้แก่ มลาบรี ม้ง ลั๊วะ ลั๊วะน่าน ไททรงดำ อาข่า ดาราอั้ง โส้ ไทโย้ย ภูไท และกะเหรี่ยง จำนวน 32 คนจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มีการระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากนักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชน มุมมองจากนักวิชาการด้านชาติพันธุ์ศึกษา ผู้แทนชนเผ่าพื้นเมือง มุมมองจากนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน และมุมมองจากสื่อภาคประชาชน
 
23 มีนาคม 2557 , 18:36 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่