เกิดพายุฤดูร้อนที่จังหวัดเชียงใหม่ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่หน้าโรงแรมกลางเมืองเชียงใหม่ พังครืนลงมา

  
    เกิดพายุฤดูร้อนที่จังหวัดเชียงใหม่ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่หน้าโรงแรมกลางเมืองเชียงใหม่ พังครืนลงมา ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนเรื่องพายุฤดูร้อน
เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆครึ้ม โดยได้เกิดฝนตกหนักและลูกเห็บตกที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่อีกหลายอำเภอได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง พายุรุนแรง ส่งผลให้ป้ายโฆษณาขนาดยักษ์สูงกว่า 10 เมตร หน้าโรงแรมโตเกียวเวนเดอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พังครืนลงมา แต่ไม่มีผู้ได้รับบาลเจ็บแต่อย่างใด แรงของลมยังทำให้ป้ายโฆษณาหลายแห่งต้องพังลง และต้นไม้หักโค่นอยู่หลายจุด ที่หมู่บ้านม่วงคำ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม ก็เกิดลูกเห็บตกเช่นกัน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานสภาพอากาศบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ โดยได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนจากประเทศพม่าเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 25-27 มีนาคม 2557 บริเวณความกดอากาศสูงจะมีกำลังอ่อนลง และคลื่นกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่งผลให้ประเทศไทยฝนฟ้าคะนองลดลง และอากาศจะร้อนขึ้น และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ สำหรับเกษตรกร ควรตรวจสอบสภาพวัสดุที่ผูกยึดและค้ำยันกิ่งและ ลำต้นของไม้ผลให้มีความมั่นคงแข็งแรง เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์ปรับตัวไม่ทันทำให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลสภาพน้ำอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อป้องกันสัตว์ปรับตัวไม่ทัน และหากโตได้ขนาดควรจับขายไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 
24 มีนาคม 2557 , 15:32 น. , อ่าน 1418  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่