เทศบาลนครเชียงใหม่ ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันในเขตเมืองเชียงใหม่

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ เดินหน้าป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันในเขตเมืองเชียงใหม่ ทั้งเตรียมพร้อมรับประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติการลดหมอกควันอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ ทั้งการร่วมกับตำรวจตั้งจุดตรวจยานพานหะที่มีระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์ การขอความร่วมมือเกี่ยวกับการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจาย ทั้งในสถานที่ก่อสร้างและยานพาหนะขนส่งต่างๆ มีการเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทุกวัน เสาร์ อาทิตย์ มีการปล่อยรถพ่นน้ำรอบเมืองเชียงใหม่ เปิดน้ำพุ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ และจัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้สำหรับประชาชนหากสถานการณ์วิกฤต ซึ่งระยะนี้มีฝนตกลงมาช่วยทำให้เขตเมืองเชียงใหม่อากาศสดใสขึ้นมาก
สำหรับประเพณีสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า มีการพร่องน้ำในเขตคูเมืองเชียงใหม่ไปบ้างแล้ว หลังจากนี้ จะมีการเติมน้ำใหม่และใส่คลอรีนอีก 3 ครั้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์อย่างมั่นใจว่าน้ำคูเมืองปลอดภัย อีกทั้งปีนี้ จะเพิ่มการจัดนิทรรศการเรื่องราวความเป็นมาของสงกรานต์เชียงใหม่ในอดีต บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในวันที่ 12 และ 15 เมษายน 2557 เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นานขึ้น
 
24 มีนาคม 2557 , 17:00 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่