รายงานพิเศษ ฝนหลวง แก้ไขปัญหาหมอกควัน

  
     รายงานพิเศษ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ วันนี้ ฝนหลวงได้แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือแล้ว
“ฝนหลวง” เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะที่เสด็จเยี่ยมประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ได้ทรงพบเห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากความผันแปรไม่แน่นอนของฝนธรรมชาติ ทรงวิเคราะห์ว่า เมื่อมีฝนก็มีมากเกินพอจนเกิดปัญหาน้ำท่วม เมื่อหมดฝนก็เกิดปัญหาภัยแล้งตามมา...นี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความยากจนของประชาชน...” และในอีก 14 ปีต่อมา มีการทดลองทำฝนหลวงครั้งแรกในประเทศไทย โดยการนำของหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ผู้รับสนองพระราชดำริ ระหว่างปี 2512-2514 รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงน้อมรับวิธีการทำฝนหลวงมาปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามการร้องขอของประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนากรรมวิธีการทำฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบัน
นายอนุภาพ ภววัฒนานุสรณ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นอกจากฝนหลวงจะปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้ว ปัจจุบัน ฝนหลวง ได้ถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือด้วย เนื่องจาก หลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ภาวะหมอกควันรุนแรงมากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ปีนี้ แผนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาภาวะหมอกควันของศูนย์ปฏิบัติการภาคเหนือ ได้ใช้เทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวงตามตำราฝนหลวงพระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งจะขึ้นปฏิบัติการได้สภาพอากาศต้องมีความชื้นสัมพัทธ์เกินร้อยละ 60 ในสภาวะหมอกควัน หากความชื้นไม่เพียงพอจะโปรยน้ำเพื่อให้ไอน้ำช่วยซับหมอกควันแทน เครื่องบินจะบินอยู่ในระดับความสูง 8,000-9,000 ฟุตจากภาคพื้นดิน นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 จะมีการเพิ่มหน่วยปฏิบัติการที่กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก อีก 1 หน่วย เป็นเครื่องบินคาซ่า น้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม จำนวน 2 ลำ เพื่อปฏิบัติภารกิจในภาคเหนือตอนล่าง ทำงานควบคู่กับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ที่จะปฏิบัติการในภาคเหนือตอนบน
ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” จนถึงวันนี้ ได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนานัปการ ทั้งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมอกควันและไฟป่า ตำราฝนหลวงพระราชทาน เป็นผลมาจากพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ได้พระราชทานไว้ ให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงนำไปใช้ เพื่อบรรเทาความทุกข์แก่พสกนิกรทุกคนของพระองค์
 
24 มีนาคม 2557 , 17:11 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่