จังหวัดเชียงใหม่ จัดรณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ”

  
    ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนน จังหวัดเชียงใหม่ จัดรณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” ตามแผนบูรนาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามแผนบูรนาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนน จังหวัดเชียงใหม่ จัดรณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” ช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2557 รวม 7 วัน เป้าหมายการดำเนินการ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 โดยให้จังหวัด อำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้วยตนเอง ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับรถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะเพื่อเล่นน้ำสงกรานต์ ในลักษะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ 10 มาตรการได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนไฟสัญญาณจราจร ขับรถย้อนศร แซงที่คับขัน และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถโดยให้เน้นหนักในการควบคุมความเร็วและเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ สำหรับช่วงเวลาดำเนินการจะแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2557 ช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 เมษายน 2557 และช่วงคุมเข้ม ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2557 เพื่อลดการสูญเสีย และควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
 
25 มีนาคม 2557 , 17:27 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   วีระอนงค์ - วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่