สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้บริการขอรับใบขับขี่

  
    สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้บริการใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) โดยเปิดให้บริการทั้งกรณีขอรับใบขับขี่ใหม่และต่ออายุใบขับขี่ทั่วไทย
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดรับใบสมัครและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ประจำรถ ทำหน้าที่ผู้ขับรถ นายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสารและผู้บริการประจำเดือนเมษายน 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2557 ณ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ผู้สนใจสามารถยื่นหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน โดยมีกำหนดการอบรมและทดสอบในวันที่ 23-25 เมษายน 2557
ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ใหม่ต้องยื่นเรื่องระหว่างเวลา 08.00-08.50 น. จากนั้นจะต้องเข้ารับการอบรมกฎจราจรเป็นเวลา 4 ชั่วโมง จึงจะทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ ก่อนชำระเงินค่าธรรมเนียมรับใบอนุญาตขับขี่ภายในวันเดียว โดยผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่กรณีรถจักรยานยนต์ ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่กรณีรถยนต์ ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป พร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ค่าธรรมเนียมรถจักรยานยนต์ชั่วคราว 155 บาท ค่าธรรมเนียมรถยนต์ชั่วคราว 205 บาท (รวมค่าถ่ายรูปเป็นแบบสมาร์ทการ์ดเรียบร้อยแล้ว) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายอนุญาตขับรถ โทรศัพท์หมายเลข 0-5327-0410 และ 08-1721-7999
 
25 มีนาคม 2557 , 17:44 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   วีระอนงค์ - วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่