ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เชิญประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมบริจาคโลหิต

  
    สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม บริจาคโลหิตในโครงการ “ขนส่งเชียงใหม่ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการ “ขนส่งเชียงใหม่ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี” ครั้งที่ 15 ซึ่งมีกำหนดรับบริจาคโลหิตในวันเสาร์ ที่ 5 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงพิงค์ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เมษายน รวมทั้งวันที่ 1 เมษายน ตรงกับวันข้าราชการพลเรือนและวันสถาปนากระทรวงคมนาคม จึงขอเชิญประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกสาขาอาชีพ ทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดทั้งเพื่อสำรองโลหิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 ที่ใกล้จะถึงนี้
 
26 มีนาคม 2557 , 12:06 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   วีระอนงค์ - วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่