ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

  
    ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยใช้กลไกการตรวจราชการแบบบูรณาการในการสนับสนุนจังหวัดเพื่อป้องกันในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่ง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และจเรตำรวจ ได้ตรวจราชการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน ข้อร้องเรียนของประชาชนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้ประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและภัยแล้ง ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางสำนักนายกรัฐมนตรีจะใช้กลไกการตรวจราชการแบบบูรณาการในการสนับสนุนจังหวัดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และช่วงบ่ายได้ออกตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ทางด้านนายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีมาตรการทางกฎหมาย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหา คือ ผู้พบเห็นผู้จุดไฟเผาป่า สามารถแจ้งเบาะมาทางจังหวัด หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2725-6 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้แจ้งเบาแสจะได้รับรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท
นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้ว มาตรการสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ การปรับแผนการดำเนินการเข้าระงับเหตุ เข้าไปในสถานการณ์รุนแรง ให้ผู้นำชุมชน เพิ่มความถี่การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย แจ้งประชาชนให้งดการเผา ซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้ยังใช้อยู่อย่างต่อเนื่องในห้วง 80 วันแห่งการเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันและไฟป่า ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 21 เมษายน 2557
 
26 มีนาคม 2557 , 13:15 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   วีระอนงค์ - วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่