ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางกันมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 นี้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จะเดินทางมาเล่นสาดน้ำประเพณีสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่กันอย่างมาก ทำให้เกิดการจราจรติดขัด ทั้งนี้มักปรากฏการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินอยู่เสมอ และเพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนดังกล่าว สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดมาตรการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับมือ 3 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านการอำนวยความสะดวก และด้านความมั่นคง
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวต่ออีกว่า มีการเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมทั้งกวดขันการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ รวมถึงเปิดบริการศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ ตลอดจนเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตลอดจนให้บริการอำนวยความสะดวกผู้เดินทาง โดยเปิดโทรศัพท์สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมงและได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารช้างเผือก จำนวน 16 ตัว สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเขตแห่งที่ 2 จำนวน 16 ตัว และสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 จำนวน 32 ตัว เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยในพื้นที่สถานีขนส่งทั้ง 3 แห่ง
 
26 มีนาคม 2557 , 15:41 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   วีระอนงค์ - วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่