สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและกรมประมง จัดแสดงนิทรรศการไม้น้ำและบัว พร้อมโชว์ที่สุดของบัว ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ระหว่างวันที่ 17 – 27 พฤศจิกายนนี้

  
     การจัดแสดงนิทรรศการไม้น้ำและบัวและการประกวดไม้ดอกไม้ประดับนานาชาติในส่วนของ “ไม้น้ำและบัว” ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ได้เริ่มขึ้นแล้ว ณ อาคารนิทรรศการภายในอาคาร 1 ภายใต้คอนเซ็ปต์บัวและไม้น้ำกับวิถีไทย เทิดไท้องค์ราชัน สานฝันสู่สากล ชุมชนพอเพียง โดยการนำบัวหลวงมาจัดแสดงเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจำแนกบัวด้วยอนุกรรมวิธานพืช เช่น บัวบานกลางวัน บัวบานกลางคืน โดยมีนายเจษฎา แก้วฉาย ผู้รับผิดชอบในส่วนของการจัดนิทรรศการบัวกลางคืน คอยให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากบัวถือเป็นราชินีแห่งไม้น้ำที่มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมจากความงามตามธรรมชาติ ประกอบกับมีคุณค่าทางจิตใจของคนไทย สำหรับการจัดนิทรรศการ “ไม้นำและบัว”จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-27 พฤศจิกายนนี้ นับเป็นความตื่นตาตื่นใจที่ผู้เข้าชมจะได้เห็นที่สุดของบัว 5 ประเภท ได้แก่ บัวดอกจิ๋วที่สุด บัวกลีบมากที่สุด บัวกลิ่นหอมที่สุด บัวดอกใหญ่ที่สุด และบัวสีจัดที่สุด พร้อมกับบัวสายพันธุ์ไทยกว่า 80 สายพันธุ์ ชมการจัดสวนไม้น้ำและบัวครั้งแรกในประเทศไทย ตลอดจนนิทรรศการบัวต่อวิถีคนไทย เช่นการใช้บัวกับพิธีทางศาสนา บัวสำหรับอาหาร และบัวสำหรับการทำยาอีกด้วย
 
17 พฤศจิกายน 2549 , 11:36 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่