องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดมลพิษทางอากาศ

  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดมลพิษทางอากาศ ระหว่างวันที่ 19-28 มีนาคม 2557
จากรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) มีค่าเกินมาตรฐานหลายวัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง จึงได้ออกพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดมลพิษทางอากาศเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 มีนาคม 2557 ณ ถนนโชตนา ตั้งแต่สี่แยกศูนย์ราชการ – สี่แยกข่วงสิงห์ , ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ตั้งแต่สี่แยกรินคำ – สี่แยกข่วงสิงห์ – สี่แยกศาลเด็ก – สี่แยกดอนจั่น , ถนนมหิดล ตั้งแต่สี่แยกดอนจั่น – สี่แยกโรบินสัน แอร์พอร์ต , ถนนรอบคูเมืองตั้งแต่แจ่งกู่เฮือง – แจ่งหัวริน และถนนห้วยแก้ว ตั้งแต่แจ่งหัวริน – สี่แยกรินคำ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความชุมชื้นทางอากาศช่วยลดปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น
 
27 มีนาคม 2557 , 17:32 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่