กองกำลังผาเมือง รายงานผลการปฏิบัติการในเดือนมีนาคม 2557

  
     กองกำลังผาเมือง รายงานผลการปฏิบัติการด้านการจับกุมยาเสพติด ในจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมีนาคม 2557 มีการปฏิบัติการกว่า 600 ครั้ง ได้ของกลางยาบ้ากว่า 130,000 เม็ด
กองกำลังผาเมือง รายงานผลการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนในเดือนมีนาคม 2557 เฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการปฏิบัติการกว่า 600 ครั้ง สูงที่สุด คือ หาข่าว 188 ครั้ง รองลงมา คือ พิสูจน์ทราบ 155 ครั้ง และเฝ้าตรวจ 154 ครั้ง สรุปการจับกุม มีผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 3 ครั้ง ได้ผู้ต้องหา 7 คนของกลางยาบ้า กว่า 130,000 เม็ด ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอไชยปราการ สรุปผลการจับกุมยาเสพติด รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 มีผลการจับกุม จำนวน 76 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา 115 คน ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต 5 ศพ ตรวจยึดยาบ้าได้กว่าล้านหกแสนเม็ด ไอซ์ 1 กิโลกรัม ฝิ่น 238 กรัม เฮโรอีน 39 กรัม กัญชา 100 กรัม โดยจับกุมสูงที่สุดในพื้นที่อำเภอเชียงดาว 21 ครั้ง รองลงมา คือ อำเภอแม่อาย 20 ครั้ง และอำเภอไชยปราการ 19 ครั้ง ตามลำดับ โดยพื้นที่ลักลอบนำเข้ายาเสพติด ยังคงเป็นพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะได้เน้นย้ำให้เพิ่มมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป
 
28 มีนาคม 2557 , 10:24 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่