มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะวิธีดูแลสุขภาพเพื่อเลี่ยงมลพิษทางอากาศ

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะวิธีดูแลสุขภาพในภาวะหมอกควัน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งประชาชนถึงวิธีการดูแลสุขภาพเพื่อเลี่ยงมลพิษทางอากาศ ในภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน เพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพและชีวิตของประชาชนทั่วไป โดยแนะนำวิธีปฏิบัติ ได้แก่ ผู้ใช้รถยนต์ควรเปิดระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้องโดยสารเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ควรใส่แว่นกันลมป้องกันฝุ่นละอองระคายเยื่อบุตาและใช้หน้ากากอนามัยหรือใช้ผ้าหนาๆชุบน้ำ ปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมภายนอกอาคาร ออกนอกบ้านเมื่อจำเป็น งดการออกกําลังกายทุกชนิดในที่โล่งและที่ร่มโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เพราะในขณะที่อากาศในที่โล่งมีลักษณะหมอกควันหนา มีมลพิษหรือควันพิษ จะทําให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กถูกหายใจเข้าไปสู่ถุงลมในปอดได้ ขณะมีอาการเป็นหวัดควรใช้หน้ากากอนามัยเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่โล่ง ใช้น้ำเกลือกลั้วคอแล้วบ้วนทิ้งวันละ3-4 ครั้ง ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจ ควรมียาฉุกเฉินพกติดตัวอยู่ตลอดเวลา สังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกรณีอาการกำเริบควรพบแพทย์หรือคลินิกใกล้บ้าน หลีกเลี่ยงการได้รับมลพิษในสิ่งแวดล้อมและอากาศสกปรก เช่น เขม่าควันไฟ ควันท่อไอเสียรถยนต์ ไอจากสารเคมี งดการประกอบอาหารโดยใช้เตา การเผากิ่งไม้ใบไม้ การจุดธูป ซึ่งเป็นบ่อเกิดของมลพิษทางอากาศและโรคมะเร็ง ภายในอาคาร/บ้าน ให้ใช้พัดลมดูดอากาศออก สร้างม่านน้ำไหลจากหลังคาจะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศลงได้ ทำความสะอาดห้องทำงาน บ้านเรือน ด้วยผ้าชุบน้ำ หรือ ม๊อบ ไม่ควรกวาดหรือดูดฝุ่นให้ฟุ้งกระจาย ติดเครื่องกรองอากาศที่สามารถกรองอนุภาพขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดับเครื่องยนต์ ทุกครั้งเมื่อจอดรถ (ถึงแม้จะจอดรอก็ตาม ขอให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง) และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยรับประทานผักสด ผลไม้ และอาหารที่มีวิตามินซี วิตามันดีให้มากขึ้น
 
28 มีนาคม 2557 , 10:27 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่