เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมรณรงค์กำจัดหนู

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมรณรงค์กำจัดหนู เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์กำจัดหนู Rats Killing Day ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และบุคคลทั่วไปได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากโรคฉี่หนู และป้องกันโรคอื่นๆ แก่ประชาชน ซึ่งจากนโยบายอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยของเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการบริโภคของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งนี้ เป็นหนทางหนึ่งที่จะลดจำนวนประชากรหนูในพื้นที่ ลดความเสียหายต่ออาหาร สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ นอกจาก หนู จะก่อความรำคาญแล้ว ยังเป็นพาหะนำโรคภัยไข้เจ็บมาสู่คน ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ บางรายอาจเจ็บป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิต ทั้งนี้ การป้องกันและควบคุมหนูที่ดีที่สุด คือ การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาด การจัดของใช้ให้เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน จัดเก็บภาชนะอาหารให้มิดชิด อย่าให้มีเศษอาหารตกค้าง รวมทั้งการดูแลรางระบายน้ำ มิให้อุดตันหรือมีเศษอาหารตกค้าง การใช้สารเคมีต่างๆ ในการควบคุมและกำจัดสัตว์และแมลง ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ภายในงานมีการแจก คลอรีน ยาเบื่อหนู เบกกิ้งโซดา ฟรี ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานด้วย
 
28 มีนาคม 2557 , 10:40 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่