สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดจำหน่ายเนื้อหมูธงฟ้า ไข่ไก่ธงฟ้า

  
     สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดจำหน่ายเนื้อหมูธงฟ้า ไข่ไก่ธงฟ้า เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาขายปลีกเนื้อสุกรในตลาดสดปรับสูงขึ้น แต่ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มมีการปรับลดลงต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะปรับลดลงอีก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภคและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ จึงดำเนินโครงการ จำหน่ายเนื้อหมูธงฟ้า-ไข่ไก่ธงฟ้า ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2557 โดยกำหนดจุดจำหน่ายเนื้อหมูธงฟ้า 8 จุด และไข่ไก่ธงฟ้า 1 จุด ได้แก่ เนื้อหมูธงฟ้า จำหน่าย ณ ร้านหมูอินเตอร์ สาขาประตูเชียงใหม่ ตลาดเมืองใหม่ สันป่าตอง แม่ริมพลาซ่า สารภี ดอยสะเก็ด สันกำแพง(กาดอุ้ยทา) และสาขาแม่โจ้(ตรงข้ามไปรษณีย์แม่โจ้) จำหน่ายเนื้อแดง กิโลกรัมละ 129 บาท จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2557 สำหรับเดือนเมษายน 2557 จะมีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยตามสภาวะตลาด แต่ราคายังต่ำกว่าตลาดสดทั่วไป 10-20 บาทต่อกิโลกรัม ในส่วนของไข่ไก่ธงฟ้า จำหน่าย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จำหน่ายไข่ไก่เบอร์ 0 ถาดละ 93 บาท(30 ฟอง) จำหน่ายทุกวันศุกร์ของเดือนเมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
 
28 มีนาคม 2557 , 11:01 น. , อ่าน 1252  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่