เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

  
     เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดเดือนเมษายน 2557
นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 2 เมษายน เป็นวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และในปี 2557 ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 59 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่องานบริการโลหิตของสภากาชาดไทย นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520 พระองค์ทรงให้ความสนพระทัยสนับสนุนงานด้านบริการโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง และได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ทรงมีพระราชดำรัสขอบคุณผู้บริจาคโลหิตในทุกครั้ง สร้างความปลาบปลื้มแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างยิ่ง
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จึงเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดเดือนเมษายน 2557 ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่(ข้างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 2 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
 
28 มีนาคม 2557 , 17:29 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่