สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการลดอุบัติเหตุสงกรานต์ 2557

  
     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมมาตรการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 เพื่อลดการสูญเสีย สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกด้าน
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามามากทุกปี และมักเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง สร้างความสูญเสียมากมาย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงเตรียมมาตรการรองรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง ในด้านความปลอดภัย จะจัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน กิจกรรม ตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ และกิจกรรมตรวจสอบความพร้อมของผู้ประจำรถ ประชุมผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชนและศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ประชุมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารทุกประเภทและผู้เกี่ยวข้อง กิจกรรมตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถ ทำหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2557 ตั้งจุดตรวจรถตามมาตรการ 3ม. 2ข. 1ร. ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557
ด้านการอำนวยความสะดวก เปิดบริการศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อำนวยความสะดวกผู้เดินทางโดยเปิดสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 3 แห่ง กำหนดเปิดศูนย์ ในวันที่ 11 เมษายน 2557 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเขตแห่งที่ 3 จัดแผนรองรับการเดินทางไป-กลับ ของรถโดยสารประจำทาง ระหว่างวันที่ 8-18 เมษายน 2557 เพื่อให้รถเพียงพอที่จะบริการผู้โดยสารเส้นทางที่มีปริมาณมาก พร้อมจัดเตรียมรถเสริมเที่ยวสำรองไว้ ไม่ให้ผู้โดยสารตกค้าง จัดยาสามัญประจำบ้านบริการ และบริการรักษาพยาบาล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2557 สำหรับด้านความมั่นคง จะเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหาร กวดขันอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ขอความร่วมมือร้านค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บริเวณเขตสถานีขนส่งผู้โดยสาร ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารช้างเผือก และ สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเขตแห่งที่ 2 แห่งละ 16 ตัว และสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 จำนวน 32 ตัว
 
28 มีนาคม 2557 , 17:34 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่