คณะทำงานพืชสวนโลกจัดมัคคุเทศก์ระดับนักวิชาการเกษตร นำเที่ยวสวนไทยในงานราชพฤกษ์ 2549 เพื่อให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพันธุ์ไม้

  
     นายอุทัย นพคุณ ผู้จัดโครงการมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 กล่าวว่า เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการความรู้สึกเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ทางคณะผู้จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ได้จัดมัคคุเทศก์ จำนวน 6 คน ในจำนวนนี้จะมีนักวิชาการเกษตร ซึ่งรอบรู้ในเรื่องพันธุ์ไม้และเชี่ยวชาญการเพาะปลูกพืชมาบรรยายให้กับนักท่องเที่ยวด้วย เพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้เชิงลึกให้มากที่สุด ถึงสายพันธ์ วิธีการปลูก การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
สำหรับเส้นทางที่จะพานักท่องเที่ยวเดินชมนั้น จะเริ่มต้นตั้งแต่สวนใต้ร่มยาง เลียบไปตามเส้นทางหลังหอคำหลวง ผ่านสวนขั้นบันได สวนปรุง สวนผัก บ้านชาวสวน เรือนร่มไม้ หอเกียรติยศพืชสวนไทย เข้าสู่อาคารพรรณไม้ต่าง ๆ เช่น อาคารไบโอเทคโนโลยี อาคารแสดงพืชเขตร้อนทะเลทราย อาคารแสดงพืชไร้ดิน อาคารแสดงพืชเมืองหนาว และอาคารแสดงพืชเขตร้อนชื้น ก่อนเข้าสู่สวนไม้ชุ่มน้ำ ที่แสดงพันธุ์พืชที่หลากหลายอย่างยิ่ง โดยสามารถจัดได้ 6 รอบต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. รับนักท่องเที่ยวได้รอบละประมาณ 60 คน
 
17 พฤศจิกายน 2549 , 13:06 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่