เปิดงานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 16

  
     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 พร้อมภาคี จัดงานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 16 เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าฝ้าย ผ้าทอ ผ้าพื้นเมือง
นางอรรชกา ศรีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายประสงค์ นิลบรรจง ผู้อำนวยการศูนย์อุตสาหกรรม ภาคที่ 1 และ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ร่วมเปิดงาน ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00-20.30 น. งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าฝ้าย ผ้าทอ ผ้าพื้นเมือง มีช่องทางนำผลิตภัณฑ์มาเผยแพร่และจำหน่าย ยกระดับ พัฒนาคุณภาพสินค้า โดยมีกิจกรรมทางวิชาการด้านนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นโอกาสให้ประชาชนที่มาในงาน สามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้ในงานรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์ ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มราษฎรอาชีพทอผ้าฝ้าย และเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าล้านนา ผ้าไหม การฝึกอบรมหลักสูตรประกอบอาชีพระยะสั้น โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และมีการประกวดร้านค้าโซนนวัตกรรม ด้วย
 
28 มีนาคม 2557 , 17:36 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-วชิรวิทย์ สวท. เชียงใหม่