อุทยานหลวงราชพฤกษ์เตรียมจัดงาน ปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม

  
     อุทยานหลวงราชพฤกษ์เตรียมจัดงาน ปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม เน้นจัดประเพณีสงกรานต์ล้านนาของภาคเหนือ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้ผู้คนที่จะมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสงกรานต์ปีนี้
ดร.อาณดา นิรันตรายกุล รักษาการผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ กล่าวว่า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดงาน ปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ภายใต้ชื่องาน ย้อนยุควันวาน แอ่วสงกรานต์ล้านนา ระหว่างวันที่ 11 – 16 เมษายน 2557 เวลา 08.00 – 19.00 น. ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์หรือขึ้นปีใหม่ไทย โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ล้านนาของภาคเหนือ ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน จึงได้หารือกับหน่วยงานภาคี โดยทุกฝ่ายเห็นชอบที่จะให้มีการฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ล้านนาหรือประเพณีปี๋ใหม่เมืองในอดีตกลับมาอีกครั้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้ผู้คนที่จะมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสงกรานต์ปีนี้ได้สัมผัสกับประเพณีอันดีงามในพื้นที่ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับกิจกรรมในแต่ละวัน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศสงกรานต์ล้านนาที่งดงาม ซึ่งได้มีการประดับด้วยตุงแบบล้านนาทั่วบริเวณการจัดงาน ชมการประกวดกล้วยไม้ไทยหลากหลายชนิดจากชมรมกล้วยไม้ล้านนา สรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อเจดีย์ทราย กาดหมั้วครัวฮอม ชุ่มเย็นกับอุโมงค์หมอกและการรดน้ำปีใหม่อย่างสุภาพ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังจะได้ชมความสวยงามของอุทยานกล้วยไม้ที่เต็มไปด้วยกล้วยไม้พื้นเมือง เช่น เอื้องคำ เอื้องผึ้ง เอื้องเก๊ากิ่ว เอื้องสายเชียงใหม่ เอื้องเมี่ยง เข็มแสด และกล้วยไม้ไทยชนิดต่างๆ นับ 300 ชนิด
 
28 มีนาคม 2557 , 17:40 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่